Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Rezultatul Probei Interviu la Concursul din data de 05.09.2019

Bucureşti, 11 septembrie 2019

                                             În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 11.09.2019, ora 13.00, prin afișare la sediul

                            Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Pavilion F, etaj II și parter, precum și prin publicare pe pagina de internet

                            rezultatul probei interviu, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția solicitată

Punctajul Probei interviu

Rezultatul probei scrise

1

LĂDARU GEORGE-EDUARD

INFIRMIER

100

ADMIS

2

POPA DOMNICA

INFIRMIERĂ

100

ADMIS

   3

SCÎRLĂTACHE DANIELA

INFIRMIERĂ

100

ADMIS

4

COSTACHE ALEXANDRINA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

5

PREDESCU FLORINA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

6

MARIN GHEORGHIȚA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

7

BORDEIANU IONELA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

8

BÎNCIU EMILIA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

9

NIȚĂ DUMITRA

INFIRMIERĂ

90

ADMIS

10

MIHAI NELUȚA

INFIRMIERĂ

70

ADMIS

  11

NIȚU ANA MARIA

INFIRMIERĂ

60

ADMIS

12

TUTUNARU CORNELIA

INFIRMIERĂ

60

ADMIS

13

DOBRE SĂNDINA

INFIRMIERĂ

60

ADMIS

14

ILIE CRINA-MIRELA

INFIRMIERĂ

60

ADMIS


NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post  contractual vacant, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

               Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

                Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).

                 Afisat, 11.09.2019, ora 13.00

                                                                                                                                           

 

                

Secretar comisie,

Cons.

Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare