Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 27 august 2019

FORMULAR

COMUNICARE

REZULTATELE INTERVIULUI  LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 27.08.2019, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Centrul

Punctaj probă interviu

Rezultatul probei

1

Raicu Florica

Educator S

CSS „Vrancei”

100

ADMIS

2

Gaciu Irina

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

50

ADMIS

3

Saulea Loredana

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

80

ADMIS

4

Radu Ioana

Educator M

CSS „Vrancei”

80

ADMIS

5

Dinu Andreia

Educator M

CSS „Vrancei”

100

ADMIS

6

Ion Nicoleta

infirmieră

CSS „Sf. Nicolae”

70

ADMIS

7

Bădița Sorina

infirmieră

CSS „Sf. Nicolae”

40

RESPINS

8

Manciu Elena

infirmieră

CSS „Sf. Nicolae”

80

ADMIS

9

Vasilache Manuela-Monica

infirmieră

CSS „Vrancei”

15

RESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                               Secretar,

                      Constantin Gavrilă                                                       Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare