Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1, ORGANIZAT ÎN DATA DE 26.08.2019

Bucureşti, 26 august 2019

Rezultatul probei   SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE la finalul perioadei de debut din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 26.08.2019

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Funcția

 

Punctajul probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

1.        

CHIRCULESCU MIRELA

Asistent medical

90

ADMIS


NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise din cadrul examenului de promovare la finalul perioadei de debut,  candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

            Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).            

      Afişat, azi, 26.08.2019, ora 14. 00 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Etajul 2 şi parter.      

           

                                                                                                                                                                           Secretar,

                                                                                                                               Zăinescu Lavinia                                                                                           

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare