Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 23 august 2019

FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 23.08.2019, ora 900, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris după cum urmează:

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27.08.2019,  ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  Pavilionul F.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Centrul

Punctaj

Rezultatul probei scris

1.

Raicu Florica

Educator S

CSS „Vrancei”

55

ADMIS

2.

Turcu Alina

Educator S

CSS „Vrancei”

22

RESPINS

3.

Vișan Andreea-Gabriela

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

NEPREZENTAT

4.

Gaciu Irina

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

52

ADMIS

5.

Florea Anda-Elena

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

NEPREZENTAT

6.

Suncă Ana-Maria

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

10

RESPINS

7.

Saulea Loredana

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

80

ADMIS

8.

Benchea Angela

Educator S

CSS „Sf. Nicolae”

14

RESPINS

9.

Radu Ioana

Educator M

CSS „Vrancei”

65

ADMIS

10.

Dinu Andreia

Educator M

CSS „Vrancei”

70

ADMIS

11.

Păun Elena

Educator M

CSS „Vrancei”

NEPREZENTAT

12.

Sima Dorina

Educator M

CSS „Vrancei”

NEPREZENTAT

13.

Chiriță Cristina

Educator M

CSS „Vrancei”

30

RESPINS

14.

Ion Nicoleta

infirmieră

CSS „Sf. Nicolae”

55

ADMIS

15.

Bădița Sorina

infirmieră

CSS „Vrancei”/

CSS „Sf. Nicolae”

65

ADMIS

16.

Manciu Elena

infirmieră

CSS „Sf. Nicolae”

50

ADMIS

17.

Vasilache Manuela-Monica

infirmieră

CSS „Vrancei”

50

ADMIS

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                        Secretar,

                        Constantin Gavrilă                                             Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare