Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
ANUNȚ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

Bucureşti, 12 august 2019

ANUNŢ

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 12 AUGUST 2019 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

  •   Anexa Nr.1  - Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare
  • Anexa Nr.2 - Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul.
  • Dispoziția Nr.1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.


* Ghidul infirmierei (material auxiliar).


 

DIRECTOR GENERAL,

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

 

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane

Silvia Cristina Gaju

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare