Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

Bucureşti, 29 iulie 2019

ANUNŢ

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 29 IULIE 2019 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

 

·       Anexa nr.I- Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare. ( DOC)

 

·    Anexa nr.II- Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul. (DOC)

 

·  Dispoziția nr.1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. (DOC)

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.

 

 *Ghid pentru infirmiere 

 

DIRECTOR GENERAL,

 DĂNUŢ IOAN FLEACĂ


 

Şef Serviciu Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Silvia Cristina Gâju

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare