Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 27 iunie 2019

FORMULAR

COMUNICARE

REZULTATELE INTERVIULUI  LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 27.06.2019, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj probă interviu

Rezultatul probei

1

Pietrăreanu Carmen-Petruța

educator S

86,67

ADMIS

2

Diancu Marinela-Săndica

infirmieră

NEPREZENTAT

3

Mihalte Valentina-Nela

infirmieră

75

ADMIS

4

Pîrleci Roxana-Mihaela

infirmieră

60

ADMIS

5

Ilie-Manta Steliana-Laura

infirmieră

80

ADMIS

6

Dragomir Alina

infirmieră

90

ADMIS

7

Jora Adelina-Geanina

infirmieră

100

ADMIS

8

Martin Florentina-Mercedes

infirmieră

70

ADMIS

9

Calița Anișoara

îngrijitoare
90
ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                               Secretar,

                      Constantin Gavrilă                                                       Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare