Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT

Bucureşti, 25 iunie 2019

Rezultatul probei   SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE la finalul perioadei de debut din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 25.06.2019

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Funcția

 

Punctajul probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

1.        

Ispas Zenovia

Asistent medical

90

ADMIS

  2.

Armeanu  Marian

Asistent medical

90

ADMIS

  3.

Muhuleț  Valentina

Educator

85

ADMIS

  4.

Dinu Gabriela

Educator

70

ADMIS

  5.

Gohl Alexandra

Educator

65

ADMIS


NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise din cadrul examenului de promovare la finalul perioadei de debut,  candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

              Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).

        Afişat, azi, 25.06.2019, ora 15. 00 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Etajul 2 şi parter.   

                Secretar Comisie, Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare