Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

Bucureşti, 30 mai 2019

ANUNŢ

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 30 MAI 2019 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

 

·   Anexa I- Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare.

 

·     Anexa II -Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul

 

· Dispoziția nr.1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.


.   Ghid pentru infirmiere-manual.

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.

 

DIRECTOR GENERAL,

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ

 

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare