Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DIN DATA DE 07.05.2019

Bucureşti, 14 mai 2019

                                      În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 14.05.2019 ora 09.00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Pavilion F,

etaj II şi parter, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatul probei interviu, după cum urmează:
Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția solicitată

Punctajul Probei interviu

Rezultatul probei scrise

1.

NĂSTASE ILEANA ANCA

EDUCATOR S

100

ADMIS

2.

DOBRE CRISTINA

EDUCATOR M

95

ADMIS

3.

GANCIAROV EDITH-RUXANDRA GEANINA

EDUCATOR S

80

ADMIS

4.

DINU FLORIN

EDUCATOR M

65

ADMIS

5.

NICULAE MARIANA

EDUCTAOR M

60

ADMIS

6.

HOLBAN IULIANA

EDUCTAOR S

60

ADMIS

7.

DRAGOMIR STELIAN

EDUCATOR S

90

ADMIS

 NOTĂ: Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea unui post  contractual vacant, candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

               Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei interviu pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

                Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).

             Afisat, 14.05.2019, ora 09.00

                                                                                                                                           Președinte comisie concurs,

Gavrilă Constantin

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare