Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 07.05.2019 LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE - EDUCATOR STUDII MEDII-

Bucureşti, 08 mai 2019

Rezultatul la contestaţiA  DEPUSĂ LA proba scrisă DIN DATA DE 07.05.2019 la concursul DE ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE 

- EDUCATOR studii medii-

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctajul obținut

Rezultatul contestației  la proba selecția dosarelor

 

1.

 

Radu Ioana

 

EDUCATOR

 

 

30

 

Respins

 


Afişat astăzi, 08.05.2019, ora 15.30, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Parter şi Etajul 2

 

                                                                                                    

Președinte comisie concurs,

Coza Mădălina

 

 

  Secretar comisie,

Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare