Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 23 aprilie 2019 PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EDUCATOR S

Bucureşti, 23 aprilie 2019

 

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 23 aprilie 2019

PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR S

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 23.04.2019, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

Șutelcă Nicoleta

educator S

CSS ”Sf. Nicolae”

75

ADMIS

2

Tudorache Iuliana

educator S

CSS ”Sf. Andrei”

80

ADMIS


 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

                                                

Președinte,                                                      Secretar,

                        Constantin Gavrilă                                           Magdalena Ilina                                              

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare