Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DE , INFIRMIERĂ

Bucureşti, 15 aprilie 2019

FORMULAR

COMUNICARE Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE de , INFIRMIERĂ

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 15.04.2019, ora 1230, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti Pavilionul F parter şi etaj 2, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatul selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

Andrei Paula

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

2

Calița Anișoara

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

3

David Eugenia

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

4

Despina Gina

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

5

Dumitru Fănuța

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

Condiție: de adus cazier

6

Dumitriu Mihaela

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

7

Fotea Carmen Elena

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

8

Huțu Cosmina - Maria

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

9

Ilie Mioara

Infirmieră

C.S.S.”Sf.Nicolae”

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

10

Ion Ioana

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

11

Melinte Cristiana

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

12

Meteleț Angela

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

13

Neagu Georgeta

Infirmieră

C.S.S. ”Sf.Andrei”

ADMIS

 

14

Nițulescu Ileana

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

15

Spânu Claudia

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

16

Stancu Ecaterina

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 

17

Vânătoru Roxana Filoftea

Infirmieră

C.S.S.”Vrancei”

ADMIS

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.05.2019, începând cu ora 1000, la sediul instituţiei: corp F, Sala AMFITEATRU Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte comisie,                                                                                                                                                                                                                    Secretar,

Domnul Gavrilă Constantin - Șef Centru                     


Referent Teodorescu  Lucia                                                                                                                                                              

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare