Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.02.2019

Bucureşti, 15 februarie 2019

Rezultatul probei   SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE la finalul perioadei de debut din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.02.2019

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Punctajul probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

  1.

Umbrărescu Lidia

 

90

ADMIS

 

  2.

Ghiocel Carmen Nicoleta

 

        100

 

 

ADMISNOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise din cadrul examenului de promovare la finalul perioadei de debut,  candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

                Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

                Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion F, parter).

   §         Afişat, azi, 15.02.2019, ora 12. 00 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Etajul 2 şi parter.

 

PREȘEDINTE COMISIE CONCURS,                                                              Secretar,

CERTAN RODICA ANA                                                                                              Zăinescu Lavinia                                                                                                                                 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare