Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 22.01.2019 PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

Bucureşti, 22 ianuarie 2019

 

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 22 ianuarie 2019

PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR ȘI INFIRMIERĂ

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 22.01.2019, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

Nica Irina

educator S

CSS ”Sf. Nicolae”

90

ADMIS

2

Popescu Elena Constanța

infirmieră

CSS ”Sf. Nicolae”

60

ADMIS

3

Braha Vasilica Cecilia

infirmieră

CSS ”Sf. Nicolae”

60

ADMIS

 

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

                                                

Președinte,                                                      Secretar,

                        Constantin Gavrilă                                           Magdalena Ilina                                              

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare