Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Anunt privind comunicarea rezultatelor probei scrise al examenului de promovare la finalul perioadei de debut din data de 27 decembrie 2018

Bucureşti, 28 decembrie 2018

Anexa nr. 6

 

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRISE

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 27 decembrie 2018

PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR ȘI INFIRMIERĂ

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 28.12.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

Toma Maria Violeta

educator S

CSS ”Sf. Nicolae”

90

ADMIS

2

Popescu Elena Constanța

infirmieră

CSS ”Sf. Nicolae”

NEPREZENTAT

3

Vochin Marcela

infirmieră

CSS ”Sf. Nicolae”

40

RESPINS

 

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

                                 Președinte,                                                      Secretar,                         Constantin Gavrilă                                                  Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare