Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Anunt privind comunicarea rezultatelor finale la concursul de ocupare a unor functii de natura contractuala

Bucureşti, 20 decembrie 2018

 

COMUNICARE

Rezultate FINALe

la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 20.12.2018, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITATĂ

Centrul/ Serviciul

REZULTAT SELECŢIE

DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ/ PRACTICĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

REZULTAT FINAL

1.

Nicodim Roxana

Șef birou

CSS ”Odăi”

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

2.

Popa Dumitru Mădălin

Șef birou

CSS ”Odăi”

ADMIS

70

80

75

ADMIS

3.

Lipciuc Viorica

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

70

90

80

ADMIS

4.

Gogescu Simona Iulia

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

20

-

-

-

5.

Ionescu Marinela

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

6.

Hulea Didina

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

7.

Calciu Maria Florentina

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

7

-

-

-

8.

Pîrvulescu Ileana

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

9.

Stamate Alexandru Gabriel

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

10.

Negrișan Mirela

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

19

-

-

-

11.

Devittor Lucian

muncitor calificat (electrician)

Tehnic

ADMIS

25

-

-

-

12.

Badea Ion

muncitor calificat

Nazarcea-Grup

ADMIS

25

-

-

-

                    Preşedinte,                                                                                     Secretar,

               Florin Giosan                                                                                  Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare