Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 07 decembrie 2018

COMUNICARE

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 07.12.2018,                      ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

·         Proba scris: șef birou, referent:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Funcția solicitată

Centrul/ Serviciul

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Nicodim Roxana

Șef birou

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

2.

Popa Dumitru Mădălin

Șef birou

CSS ”Odăi”

ADMIS

-

3.

Lipciuc Viorica

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

4.

Gogescu Simona Iulia

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

5.

Ionescu Marinela

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

6.

Hulea Didina

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

7.

Calciu Maria Florentina

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

8.

Pîrvulescu Ileana

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

9.

Stamate Alexandru Gabriel

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

-

10.

Negrișan Mirela

referent

Nazarcea-Grup

ADMIS

Cu condiția depunerii cazierului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Probă practică:  muncitor calificat, muncitor necalificat:

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Funcția solicitată

Centrul/ Serviciul

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Devittor Lucian

muncitor calificat (electrician)

Tehnic

ADMIS

-

2.

Badea Ion

muncitor calificat

Nazarcea-Grup

ADMIS

Cu condiția depunerii unui nou document medical*

 

* până la data probei practice, candidatul va trebui să prezinte comisiei un document medical din care să reiasă faptul că are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează și scopului principal specificat în anunțul de concurs. În situația nedepunerii documentului solicitat, candidatul se va considera RESPINS la proba selecției dosarelor.

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.12.2018 începând ora 900 în Pavilion F, etaj IV.

Pentru candidații care susțin proba practică, în data de 14.12.2018 începând cu ora 1000 în Pavilion F, etaj II.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Preşedinte,                                                                      Secretar,

                                  Florin Giosan                                                                 Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare