Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 04.12.2018

Bucureşti, 05 decembrie 2018

REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 04.12.2018

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul interviu

Rezultatul interviului

1.

Cimpoca Mirela Simona

85

Admis

2.

Dobrogeanu Georgiana

95

Admis

3.

Buzenchi Daniela

90

Admis

4.

Dinculescu Larissa Raruca

90

Admis

 

 

 

 

 

 

 


§     Afişat astăzi, 05.12.2018, ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F.

§     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.

 

 

 

 

 

              Preşedinte,                                                                                                         Secretar,

              Mariana Țâțan                                                                                               Anca Oana Duţă

         Director General Adjunct Protecția Copilului                                                   consilier superior

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare