Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI

Bucureşti, 04 decembrie 2018

 

Rezultatul probei scrise la

EXAMENUL de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitata

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

Matus Iuliana Mirela

Consilier principal

80

Admis

2.

Stoica Valentina Ana

Consilier juridic principal

86

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 04.12.2018, ora 1330, la sediul         Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

 

  • Afişat astăzi, 04.12.2018, ora 1245 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F.

 

 

 

 

 

              Preşedinte,                                                                                                       Secretar,

        Mihaela Rada Andreiș                                                                                  Anca Oana Duţă

   Șef birou                                                                                                 consilier superior
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare