Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 03 decembrie 2018

COMUNICARE

Rezultate FINALe

la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 03.12.2018, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITATĂ

REZULTAT SELECŢIE

DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

REZULTAT FINAL

1.

Iancu Liliana

Asistent medical comunitar

ADMIS

62

80

71

ADMIS

2.

Vochin Marcela

Asistent medical comunitar

ADMIS

23

-

-

-

3.

Anițoae Andreea-Oana

Asistent medical comunitar

ADMIS

86

95

90,5

ADMIS

 

Președinte,                                                                Secretar,

                        Dr. Mihaela Ionescu                                                  Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare