Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 27 noiembrie 2018

FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 27.11.2018, ora 1400, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris, după cum urmează:

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 29.11.2018,  ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  Pavilionul F.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1.

Iancu Liliana

Asistent medical comunitar

62

ADMIS

2.

Vochin Marcela

Asistent medical comunitar

23

RESPINS

3.

Anițoae Andreea-Oana

Asistent medical comunitar

86

ADMIS

 

          Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Secretar,

                        Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare