Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE - ÎNGRIJITOR, ÎNGRIJITOARE, SPĂLĂTOREASĂ- DIN DATA DE 12.11.2018

Bucureşti, 02 noiembrie 2018

Rezultatul SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA

concursul DE ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE  - îngrijitor, îngrijitoare, spălătoreasă- din data de 12.11.2018

 

            În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 02.11.2018, ora 13.00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F parter şi etajul II, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

 

GROPESCU VICTORIȚA


ÎNGRIJITOR

 

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

RADU ADRIANA

ÎNGRIJIOTR

 

ADMIS

-

 

3.

 

MARIN ROXANA-CĂTĂLINA

ÎNGRIJITOR

 

 

ADMIS

-

 

4.

 

BOIANGIU SIMONA-SALOMEIA

ÎNGRIJITOARE

 

 

ADMIS

 

-

 

5.

 

ZAHARIEA ELENA-

SIMONA

ÎNGRIJITOARE

 

ADMIS

 

-

 

6.

 

MARINESCU LIVIA-TEODORA

SPĂLĂTOREASĂ

 

ADMIS

 

-


NOTĂ:             

          Candidaţii declaraţi admişi la proba selecţia dosarelor,  vor susţine proba practică  în data de  12.11.2018, ora 11.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Sala Amfiteatru.         

          Candidaţii nemulţumiţi de rezulatutul la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform ar. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

   

 

 Secretar,

Consilier, Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare