Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE REFERENT SUPERIOR, ATRIBUȚII CASIER

Bucureşti, 26 octombrie 2018

Rezultatul probei scrise la

concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2018 PENTRU ocuparea FUNCŢIEI PUBLICe DE execuţie vacante DE REFERENT superior, ATRIBUȚII CASIER din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

MOISESCU ELENA - NICOLETA

Referent SUPERIOR, atribuții casier

27,16

RESPINS

2.

POPA DUMITRU - MĂDĂLIN

Referent SUPERIOR, atribuții casier

-

NEPREZENTAT

3.

STĂICULESCU LIANA

 

Referent SUPERIOR, atribuții casier

-

NEPREZENTAT

 

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

§  Afişat astăzi, 26.10.2018, ora 1300, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F și pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.

 

 

 

                                                                                                                               Secretar,

                                                                                                                                consilier

                                                                                                                 Iuliana Mirela Matus

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare