Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER SUPERIOR

Bucureşti, 14 septembrie 2018

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE execuţie DE consilier SUPERIOR din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

 

1.

NEAGOE MARIA

90

ADMIS

2.

VOICICOVSCHI MARGARETA

60

ADMIS

 

 

 

  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la interviu pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

  • Afişat astăzi, 14.09.2018, ora 1330, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F și pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.

 

 

 

Preşedinte,

       Mariana Coman

 

 

                                                                                                                                               Secretar,

Iuliana Mirela Matus

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare