Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 13 septembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 13.09.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj probă interviu

Rezultatul probei

1

Muraru Ionela-Doina

educator

80

ADMIS

2

Matus Vasile

educator

85

ADMIS

3

Șutelcă Nicoleta

educator

60

ADMIS

4

Ștefan Elena

educator

85

ADMIS

5

Tudorache Iuliana

educator

60

ADMIS

6

Ionescu Camelia

educator

70

ADMIS

7

Bucur Elena

infirmieră

80

ADMIS

8

Ciuculete Constanța

infirmieră

55

ADMIS

9

Petre Ioana

infirmieră

60

ADMIS

10

Pietrăreanu Carmen-Petruța

infirmieră

70

ADMIS

11

Miu Florina-Georgiana

infirmieră

40

RESPINS

12

Mușat Alina

infirmieră

40

RESPINS

13

Voicu Daniela

infirmieră

70

ADMIS

14

Ionică Violeta-Ramona

infirmieră

80

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                                        Secretar,

                      Rodica Certan                                                       Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare