Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRIS LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN DATA DE 11.09.2018

Bucureşti, 12 septembrie 2018

- Educator S -

DATA ANALIZEI CONTESTAŢIEI : 12.09.2018


Nr. crt

NUMELE ŞI

PRENUMELE

DENUMIRE FUNCŢIE

REZULTAT PROBA SCRIS

PUNCTAJ

CONTESTAŢIE

REZULTAT

CONTESTAŢIE

1.

GOHL ALEXANDRA

Educator S

RESPINS

24

RESPINS


Afişat azi: 12.09.2018 ora 1630 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilion F, parter și etaj II, precum şi prin publicare pe pagina de internet.
Președinte,                                                  Secretar comisie,

Hamouche Mirela                                           Magdalena Ilina


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare