Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR ȘI CONSILIER ASISTENT DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECT

Bucureşti, 12 septembrie 2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

VOICICOVSCHI MARGARETA

CONSILIER SUPERIOR

62,66

ADMIS

2.

URLAN ALINA DENISA

CONSILIER ASISTENT

15,33

RESPINS

3.

SPĂTARU ANDREEA RAMONA

CONSILIER ASISTENT

23,33

RESPINS

4.

NEAGOE MARIA

CONSILIER SUPERIOR

81,83

ADMIS

 

§  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana/Matus Iuliana Mirela, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

§  Candidaţii declaraţi „Admis” vor susţine interviul în data de 14.09.2018 ora 1100 Pavilionul H.

§  Afişat astăzi, 12.09.2018, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F și pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.

 

 

 

 

 

      Secretar,

Anca Oana Duţă

 

Iuliana Mirela Matus

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare