Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICARE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 03 septembrie 2018

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 03.09.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Gohl Alexandra

educator

ADMIS

-

2.

Muraru Ionela-Doina

educator

ADMIS

-

3.

Bengulescu Oana-Mariana

educator

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

4.

Matus Vasile

educator

ADMIS

-

5.

Ganea Ionela Irina

educator

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

6.

Suncă Ana-Mariana

educator

ADMIS

-

7.

Șutelcă Nicoleta

educator

ADMIS

-

8.

Vilăroiu Elena-Adelina

educator

ADMIS

-

9.

Drăgan Ionela-Iuliana

educator

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

10.

Ștefan Elena

educator

ADMIS

-

11.

Tudorache Iuliana

educator

ADMIS

-

12.

Ionescu Camelia

educator

ADMIS

-

13.

Bucur Elena

infirmieră

ADMIS

-

14.

Ciuculete Constanța

infirmieră

ADMIS

-

15.

Stancu Ecaterina

infirmieră

ADMIS

-

16.

Petre Ioana

infirmieră

ADMIS

-

17.

Gropoșilă Valerica

infirmieră

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

18.

Trăistaru Iuliana

infirmieră

RESPINS

neîndeplinirea condițiilor specifice de studii

19.

Popa Elena

infirmieră

ADMIS

cu condiția depunerii cazierului

20.

Coandă Irina

infirmieră

ADMIS

-

21.

Pietrăreanu Carmen-Petruța

infirmieră

ADMIS

-

22.

Miu Florina-Georgiana

infirmieră

ADMIS

-

23.

Mușat Alina

infirmieră

ADMIS

-

24.

Voicu Daniela

infirmieră

ADMIS

-

25.

Ionică Violeta-Ramona

infirmieră

ADMIS

-

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.09.2018 începând ora 1000 în Pavilion F, etaj IV.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Secretar,

                             Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare