Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

Bucureşti, 27 august 2018

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 27.08.2018 ora 15.45, prin afișare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Pavilion F, etaj II și parter, precum și pe pagina de internet, rezultatul probei interviu, după cum urmează:

 

Nr crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITĂ

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

PUNCTAJ PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

PUNCTAJ PROBĂ INTERVIU

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

REZULTAT FINAL

REPARTIŢIE CENTRU

1

IONIȚĂ MIHAELA

Șef Birou

ADMIS

85

ADMIS

97,33

ADMIS

182,33

ADMIS

COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘTI

2

PĂNUȘ CORINA-CĂTĂLINA

Șef Birou

ADMIS

23,66

RESPINS

-

-

-

-

-

3

CIOLAN RODICA IONELA

Șef Birou

ADMIS

18

RESPINS

-

-

-

-

-

4

GHERGHEL MARIUS

Șef Birou

RESPINS

-

-

-

-

-

-

-

 

Președinte comisie,

Chiroiu Marius

Secretar Comisie Concurs,

Consilier Superior Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare