Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 2 AUGUST 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 07 august 2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

CĂLIN CRISTINA CARMEN

CONSILIER SUPERIOR

90

ADMIS

 

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 • Afişat astăzi, 07.08.2018, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F și pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1/Angajări.

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                            Secretar,

                                                                                                                                                                             consilier

        Anca Oana Duţă

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare