Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR CU ATRIBUTII DE PSIHOLOG DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 27 iulie 2018

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Serviciul/Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelor

motivul respingerii dosarului

1.

CĂLIN CRISTINA CARMEN

Consilier SUPERIOR

BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ

admis

-

2.

FIFIALĂ ANDREEA

Consilier SUPERIOR

BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ

admis

-

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.08.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 27.08.2018, ora 1115, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F

 

                                                                                                                                           Secretar,

Anca Oana Duţă


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare