Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANTE DE MEDIC

Bucureşti, 05 iulie 2018

 

Rezultatul probei INTERVIU la

concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.07.2018 PENTRU ocuparea POSTULUI VACANTE  DE

MEDIC

 Din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.30 ALIN (3) DIN H.G.R. nr.286/2011, se comunică astăzi,  05.07.2018 ora 15.00  prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

din BLD. MAREŞAL AVERESCU, NR.17, SECT.1, BUCUREŞTI, Pavilionul F, parter şi etaj 2, rezultatele probei intreviu după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

1.

 

CREȚU VIORICA

 

100 puncte

 

ADMIS

        

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor conform art.31 din H.G.R. nr.286/2011

           Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publcul sub sancţiunea decăderii din acest drept.

                         

             

                                                       

Preşedinte

Certan Rodica Ana      

                                                                                                                                                                        Secretar,

                                                                                                                                Bichir Daniela

                                                                                                             

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare