Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 05 IULIE 2018 PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

Bucureşti, 05 iulie 2018

Anexa nr. 6

 

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 05 IULIE 2018

PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR, ASISTENT MEDICAL ȘI INFIRMIERĂ

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 05.07.2018, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

Mirea Miruna Andreea

Educator S

CSS ”Sf. Nicolae”

90 puncte

admis

2

Petre Irina A

Educator S

CSS ”Sf. Nicolae”

80 puncte

admis

3

Alexandru Estera

Asistent medical

CSS ”Sf. Nicolae”

80 puncte

admis

4

Gurlă Aurica

Asistent medical

Casa Brăduț

90 puncte

admis

5

Badea Cristian Gabriel

Asistent medical

Casa Brăduț

90 puncte

admis

6

Badea Monica

infirmieră

CSS ”Sf. Iosif”

70 puncte

admis

7

Bercea Elena

infirmieră

CSS ”Sf. Iosif”

90 puncte

admis

8

Radu Maria Cristina

infirmieră

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

90 puncte

admis

9

Bițulescu Carmen

infirmieră

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată

70 puncte

admis

 

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                                        Secretar,

                                                             

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare