Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 04 iulie 2018

- Magaziner, CSS Odăi -

DATA ANALIZEI CONTESTAŢIEI : 04.07.2018

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI

PRENUMELE

DENUMIRE FUNCŢIE

REZULTAT PROBA SCRIS

REZULTAT

CONTESTAŢIE

1.

ŢIRIPA NICOLAE

Magaziner CSS Odăi

   RESPINS

RESPINS

 

         Afişat azi:  04.07.2018 ora 1500 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Pavilion F, parter şi etaj II,  precum şi prin publicare pe pagina de internet.

 

 

 

                   Preşedinte,                                                            Secretar comisie,

                   Mircea Iancu                                                                   Magdalena Ilina
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare