Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 14 mai 2018

FORMULAR

COMUNICARE

REZULTATELE INTERVIULUI  LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 14.05.2018, ora 1530, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj probă interviu

Rezultatul probei

1

Stoian Brîndușa Mihaela

educator

43,33

RESPINS

2

Tănase Claudiu Adrian

educator

56,67

ADMIS

3

Nica Irina

educator

70

ADMIS

4

Toma Maria Violeta

educator

80

ADMIS

5

Balaban Eugenia Mădălina

educator

70

ADMIS

6

Vochin Marcela

infirmieră

73,33

ADMIS

7

Trăistaru Iuliana

infirmieră

36,67

RESPINS

8

Manta Georgiana Gabriela

infirmieră

60

ADMIS

9

Iancu Gabriela

infirmieră

60

ADMIS

10

Popescu Elena Constanța

infirmieră

70

ADMIS

11

Arcanu Cristina Alina

infirmieră

70

ADMIS

12

Cârlea Ionela

infirmieră

40

RESPINS

13

Neagu Daniela

infirmieră

40

RESPINS

14

Braha Vasilica Cecilia

infirmieră

75

ADMIS

15

Strîmbeanu Jeacolyn

infirmieră

80

ADMIS

16

Mihalache Cristina

infirmieră

90

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Secretar,

                Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare