Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Anunt privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

Bucureşti, 13 aprilie 2018

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 13 APRILIE 2018 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

 

 • Anexa nr. I - Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare

   

 • Anexa nr. II- Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul

   

 • Dispoziţia nr. 1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

   

  În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare