Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
FORMULAR COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2018 PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE EDUCATOR, ASISTENT MEDICAL ȘI INFIRMIERĂ

Bucureşti, 20 februarie 2018


 

FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2018

PENTRU SALARIAȚII CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR, ASISTENT MEDICAL ȘI INFIRMIERĂ

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 20.02.2018, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

Stancu Livia Raluca

Asistent medical

Complexul Social de Servicii Odăi

74

ADMIS

2

Ionescu Raluca Mihaela

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

97

ADMIS

3

Ilie Mioara

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

54

ADMIS

4

Costache Marilena

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

94

ADMIS

5

Alecu Mihaela

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

90

ADMIS

6

Florea Elena

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

89

ADMIS

7

Niță Daniela Simona

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Odăi

83

ADMIS

8

Ariașu Sorin

Infirmieră

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina

98

ADMIS

9

Spătărelu Liliana

Educator SS

Complexul Social de Servicii Sf. Iosif

100

ADMIS

10

Dinică Marinela

Infirmieră

Centrul de Zi TSA Tineri/ Adulți

98

ADMIS

11

Bolia Florian

Asistent medical

Complexul Social de Servicii Pinocchio

59

ADMIS

12

Colodiuc Claudia Violeta

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Pinocchio

98

ADMIS

13

Duță Mariana

Infirmieră

Centrul de Zi de Recuperare Copil cu Dizabiltăți Sf. Ecaterina

99

ADMIS

14

Moise Mariana

Infirmieră

Centrul de Zi de Recuperare Copil cu Dizabiltăți Sf. Ecaterina

98

ADMIS

15

Drăgușin Silvia Aurora

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Vrancei

99

ADMIS

16

Dima Viorica Ileana

Educator SM

Complexul Social de Servicii Vrancei

80

ADMIS

17

Voicu Georgeta

Educator SM

Complexul Social de Servicii Vrancei

75

ADMIS

18

Marcoș Gabriela Alexandra

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Vrancei

86

ADMIS

19

Balint Maria

Educator SS

Complexul Social de Servicii Vrancei

85

ADMIS

20

Coroiu Ana Maria

Educator SS

Complexul Social de Servicii Vrancei

91

ADMIS

21

Radu Adriana

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Vrancei

80

ADMIS

22

Mârza Marga

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Vrancei

99

ADMIS

23

Hurmuzache Vasilica

Infirmieră

Complexul Social de Servicii Vrancei

99

ADMIS

 

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                                        Secretar,

                       Angela Ștef                                                        Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare