Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE PE UN POST CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2018

Bucureşti, 20 februarie 2018


 

FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA EXAMENUL DE PROMOVARE PE UN POST CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2018

PENTRU SALARIATUL CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

DE EDUCATOR

 din cadrul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 20.02.2018, ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

PUCHEA ELENA

Educator S

Complexul Social de Servicii ”Sf. Andrei”

90

ADMIS

 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Preşedinte,                                       Secretar,                                                                                                     

           Angela Ștef                                                     Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare