Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATE FINALE EXAMEN DE PROMOVARE

Bucureşti, 30 ianuarie 2018

 În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/ 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, comisia de concurs comunicã rezultatele finale:

Comisia 1 - Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane, Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Managementul Calitãţii Serviciilor Sociale, HACCP, Serviciul Monitorizare, Analizã Statisticã, Indicatori de Asistenţã Socialã şi Incluziune Socialã.

-

Nr. crt.

Funcţia publicã

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj probã scrisã

Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

consilier superior

Duţã Anca Oana

99

-

100

199

ADMIS

2

consilier superior

Pieca Adina Maria

88

-

98

186

ADMIS

3

consilier superior

Muşat Mihaela

86

-

96

182

ADMIS

4

consilier superior

Constantin Cornelia Sabina

76

-

91

167

ADMIS

Comisia 2 – Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav, Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap, Serviciul Prevenire, Biroul Relaţii Interetnice, Biroul Alocaţii, Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav.

-

Nr. crt.

Funcţia publicã

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj probã scrisã

Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

consilier superior

Crîsmaru Mariana

95

-

100

195

ADMIS

2

consilier superior

Barbu Florentina

86

-

100

186

ADMIS

3

consilier superior

Ene Gabriela

86

-

100

186

ADMIS

4

consilier superior

Dinu Roxana Maria

90

-

90

180

ADMIS

5

consilier superior

Udrescu Carmen

75

-

90

165

ADMIS

6

consilier superior

Colang Nicolae

73,5

-

90

163,5

ADMIS

7

referent superior

Boştinã Anca Andreea

72

-

90

162

ADMIS

Comisia 3 – Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte, Serviciul Financiar, Salarizare, Biroul Contabilitatea Patrimoniului

-

Nr. crt.

Funcţia publicã

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj probã scrisã

Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisã

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

consilier superior

Tugearu Claudia Bianca

83

-

97

180

ADMIS

2

consilier superior

Vladu Valentina

81

-

97

178

ADMIS

3

consilier principal

Pârvan Elena Carmen

77

-

96

176

ADMIS

Afişat azi, 30.01.2018, ora 10:00, la sediul Direcþiei General de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Sector 1 - Pav. F .

Secretar,

Magdalena Ilina, consilier superior

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare