-

 
 
 

Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DE EXECUŢIE

Bucureşti, 29 ianuarie 2018

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

1

Duţă Anca Oana

100

ADMIS

2

Muşat Mihaela

96

ADMIS

3

Constantin Cornelia Sabina

91

ADMIS

4

Pieca Adina Maria

98

ADMIS

5

Barbu Florentina

100

ADMIS

6

Dinu Roxana Maria

90

ADMIS

7

Udrescu Carmen

90

ADMIS

8

Colang Nicolae

90

ADMIS

9

Ene Gabriela

100

ADMIS

10

Boştină Anca Andreea

90

ADMIS

11

Crîşmaru Mariana

100

ADMIS

12

Pârvan Elena Carmen

96

ADMIS

13

Tugearu Claudia Bianca

97

ADMIS

14

Vladu Valentina

97

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Magdalena Ilina.

Afişat astăzi, 29.01.2018, ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 - Pav. F.

Secretar,

Magdalena Ilina

     Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare