Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT PENTRU SALARIATUL CARE OCUPĂ O FUNCȚIE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DE INSPECTOR SPECIALITATE

Bucureşti, 26 ianuarie 2018

 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 26.01.2018, ora 13:00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris:

-

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Punctaj probă scris

Rezultatul probei

1

CĂPĂȚÂNĂ CĂTĂLIN CONSTANTIN

inspector specialitate

Nazarcea-Grup

95

ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte,                                                                        Secretar,  

    Mircea Iancu                                                      Magdalena Ilina

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare