Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE DE EXECUTIE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 19 ianuarie 2018

 Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise:

-

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Serviciul/ Biroul

Rezultatul selecţiei dosarelors

motivul respingerii dosarului

1

Duţă Anca Oana

consilier superior

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

ADMIS

-

2

Muşat Mihaela

consilier superior

Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

ADMIS

-

3

Constantin Cornelia Sabina

consilier superior

Biroul Resurse Umane Asistenţi Personali, Asistenţi Maternali Profesionişti

ADMIS

-

4

Pieca Adina Maria

consilier superior

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

ADMIS

-

5

Barbu Florentina

consilier superior

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap

ADMIS

-

6

Dinu Roxana Maria

consilier superior

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap

ADMIS

-

7

Udrescu Carmen

consilier superior

Serviciul Prevenire

ADMIS

-

8

Colang Nicolae

consilier superior

Serviciul Prevenire

ADMIS

-

9

Ene Gabriela

consilier superior

Biroul Relaţii Interetnice

ADMIS

-

10

Boştină Anca Andreea

consilier superior

Biroul Alocaţii

ADMIS

-

11

Crîşmaru Mariana

consilier superior

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

ADMIS

-

12

Pârvan Elena Carmen

consilier superior

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte

ADMIS

-

13

Tugearu Claudia Bianca

consilier superior

Serviciul Financiar, Salarizare

ADMIS

-

14

Vladu Valentina

consilier superior

Biroul Contabilitatea Patrimoniului

ADMIS

-

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.01.2018, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Pavilionul F (mansardă).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Ilina Magdalena, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 19.01.2018, ora 1400, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare