Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
COMUNICAREREZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 14.11.2017

Bucureşti, 21 noiembrie 2017

FORMULAR COMUNICARE

REZULTATELE PROBEI INTERVIU 

DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 14.11.2017

PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 21.11.2017, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bd-ul. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F, parter şi etaj 2, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

1

Cojoc Iuliana Roxana

Asistent medical PL

90 puncte

ADMIS

2

Alexandru Estera

Asistent medical PL

85 puncte

ADMIS

3

Marinescu Doina

Asistent medical PL

85 puncte

ADMIS

4

Bechir Renato - Gabriel

Asistent medical PL

80 puncte

ADMIS

5

Bolboașă Florența

Asistent medical PL

80 puncte

ADMIS

6

Dumitrescu Ileana Cristine

Asistent medical PL

80 puncte

ADMIS

7

Mihai Florina Adelina

Asistent medical PL

75 puncte

ADMIS

8

Badea Cristian Gabriel

Asistent medical PL

60 puncte

ADMIS

9

Gurlă Aurica

Asistent medical PL

55 puncte

ADMIS

10

Nica Gica

Asistent medical PL

50 puncte

ADMIS

11

Bițulescu Carmen

Infirmieră

90 puncte

ADMIS

12

Badea Monica

Infirmieră

80 puncte

ADMIS

13

Bercea Elena

Infirmieră

80 puncte

ADMIS

14

Radu Maria Cristina

Infirmieră

78,33 puncte

ADMIS

15

Chiriac Mariana

Infirmieră

NEPREZENTAT

NEPREZENTAT

16

Vasile Iuliana

Infirmieră

NEPREZENTAT

NEPREZENTAT

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/2011. Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Preşedinte,                                                                                                                                         Secretar,

Dr.CERTAN RODICA ANA                                                                                                                        Referent Teodorescu Lucia

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare