Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
FORMULAR COMUNICARE EZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 21 noiembrie 2017

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 21.11.2017, ora 0900, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITATĂ

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT INTERVIU

1

Dimache Tatiana-Daniela

inspector specialitate, ANDI

80

ADMIS

2

Bogdan Octavian

inspector specialitate, Serviciul Tehnic

100

ADMIS

3

Chiriacescu Constantin

referent (administrator)

NEPREZENTAT

4

Vlad Alexandru-Decebal

referent (administrator)

70

ADMIS

5

Tulică Maria

magaziner

60

ADMIS

6

Enache Nicoleta

Muncitor calificat (bucătar)

50

ADMIS

7

Marin Jenica

Muncitor calificat (bucătar)

50

ADMIS

8

Ștefan Adriana

Muncitor calificat (bucătar)

80

ADMIS

9

Ceauș Carmen

Muncitor calificat (bucătar)

70

ADMIS

10

Constantinescu Liviu-Robert

Muncitor calificat ANDI

80

ADMIS

11

Mîndruți Vasile

Șofer, categoria B,C

NEPREZENTAT

12

Ilie Florin-Cristian

Șofer, categoria B,C

NEPREZENTAT

13

Pop Rodian

Șofer, categoria B,C,D

80

ADMIS

14

Baron Ionel

Șofer, categoria B,C

NEPREZENTAT

15

Tudor Dorin Gabriel

Șofer, categoria B,C

90

ADMIS

16

Ganță Ștefan-Ioan

Șofer, categoria B,C

80

ADMIS

17

Olmazu Armand-Mihail

Șofer, categoria B,C

75

ADMIS

18

Plachide Bogdan

Șofer, categoria B,C

80

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                         Secretar,

                 Florin Giosan                                                     Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare