Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE EDUCATOR, PSIHOLOG

Bucureşti, 07 iulie 2017

Rezultatul la contestaţiA  DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ la concursul DE ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 EDUCATOR, PSIHOLOG

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Punctaj contestație  la proba scrisă

Rezultatul contestație la proba scrisă

 

 1.

 

POTYESZ CARMEN ANETA

 

 

PSIHOLOG

 

63

 

       ADMIS

 

2.

 

BARBUR FLORENTINA RALUCA

 

  EDUCATOR  S

 

        31,66

 

        RESPINS

 

 

Afişat astăzi, 07.07.2017, ora 13.00, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Parter şi Etajul 2

Secretar comisie,

Zăinescu Lavinia

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare