Skip Navigation Links
 
Skip Navigation Links    
 
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE Asistent social

Bucureşti, 07 iulie 2017

REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

DIN DATA DE 04.07.2017

-Asistent social -

 

DATA ANALIZEI CONTESTAŢIEI : 07.07.2017

 

Nr.crt.

NUMELE ŞI

PRENUMELE

DENUMIRE FUNCŢIE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT

CONTESTAŢIE

REZULTAT

FINAL

1.

GEAMBAȘU COSTIN

Asistent social

   53 puncte

53 puncte

ADMIS

 

Afişat azi:  07.07.2017 ora 1300, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Pavilion F, parter și etaj 2.

 

Secretar comisie,

Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare