Inapoi la meniu
OReia textul  Opreste  

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

 

O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

 Direcţia Generala de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie.

Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

Cerinţele de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:

¨    respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

¨    asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

¨    asigurarea dreptului de a alege;

¨    abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

¨    participarea persoanelor beneficiare;

¨    cooperarea şi parteneriatul;

¨    recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

¨    abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

¨    orientarea pe rezultate;

¨    îmbunătăţirea continuă a calităţii;

¨    combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
Administrare