Inapoi la meniu
OReia textul  Opreste  

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL PHOENIX oferă următoarele servicii:

¨     evaluarea iniţială a nevoilor specifice;

¨     realizează activităţii de informare la nivelul comunităţii cu privire la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea / includerea socială deplină şi activă;

¨     menţine o colaborare activă cu familiile celor care frecventează centrele;

¨     întocmeşte pentru fiecare beneficiar în parte un plan personalizat de intervenţie;

¨     elaborează şi desfăşoară programe zilnice de recuperare, reabilitare;

¨     oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie şi de recuperare specifice în baza indicaţiilor date de către medic.

 
Administrare