Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Propunere, Consultare- Planul de actiune al DGASPC Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 pe anul 2024

Bucureşti, 23 ianuarie 2024


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată precum și cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propune spre consultare publică: Planul anual de acțiune al D.G.A.S.P.C. Sector 1privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 pe anul 2024. 

Documentul poate fi consultat pe site-ul nostru, la adresa:

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=128&keyn=11


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare